Turistika - Ubytovanie, chata, Zázrivá, Pod Rozsutcom,

 
 

Turistika

Na výber máte viacero turistických trás . Záleží len na kondícii účastníkov.

Znašich skúseností vyberáme :

1. Cieľ :     Medziholie

 • prvou variantou je zelená turistická značka,na ňu sa dostanete príjazdovou cestou smerom dole, napojíte sa na asfaltovú cestu kde odpočíte vpravo s miernym stúapním popri potoku, pomedzi domy osady Biela. po cca 200 m sa cesta stáča vpravo a po cca ďalších100 m sa zelená značka oddeluje od asfaltovej cesty smerom doľava . Po poľnej ceste vedúcej lúkov postupne vojdete do lesa. Asi po 1,5 hodine vychádzate z lesa na priestranné lúky pod Rozsutcom a postupne pridete kmiestu kde kedysistála chata pod Rozsutcom. Návrat späť buď tou istou trasou alebo doporučujeme využiť žltú značku,ktorá vediepo vrstevnici popod skalné útvary hrebeňa. Končí v sedle Ríslop odiaľ sa vrátite polnou - neznačkovanou cestou ku drevenici. Oporným bodom pre Vás bude zvonica okolo ktorej musíte prejsť.
 • druhou variantou bude opak prvej- začať nástup po žltej a vrátiť sa späť zelenou

2. Cieľ :    Medzirozsutce

 • nástup do Medziholia jednou z alternatív bodu 1. Zo sedla Medziholie modou značkou prísť do sedla Medzirosutce. Návrat buď tou istou trasou alebo krásnou výhliadkovou trasou ponad skalné útvary po červenej. Záver tejto trasy je exponoaným zostupom do sedla Príslop. Odtiaľ opäť poľnou - neznačkovanou cestou ku drevenici. Oporným bodom pre Vás bude zvonica okolo, ktorej musíte prejsť. 


   

3. Cieľ :     Veľký Rozsutec

 • nástup ako v bode 1. Zo sedla medziholie červenou značkou na vrchol Veľkého Rozsutca. tento úsek je exponovaný, v niektorých skalných miestach sú kdispozícii reťaze. Výstup trvá cca 1 hod. Návrat buď touistou trasou späť alebo pokračujeme ďalej po červenej značke smerom na sedlo Medzirozsutce.Odtiaľ  buď poračujeme po červenej ako vbode 2., alebo návrat môžeme riešiť menej expomovaným zostupom po modrej značke do sedla Medziholia následne ako v bode 1.


  

4. Cieľ :     Malý Rozsutec

 •     Malý Rozsutec dosiahnete tromi spôsobmi - výstup je sprevádzaný exponovanými miestami s pomcou reťazí.
 1. Nástup ako v bode 2. So sedla Medzirozsutce vystúpite na Malý Rozsutec, a vrátite sa tou istou trasou späť alebo použijete červenú smerom do sedla Príslop. Odiaľ sa vrátite polnou - neznačkovanou cestou ku drevenici. Oporným bodom pre Vás bude zvonica okolo ktorej musíte prejsť.
 2. Opak bodu 4.1. - nástup exponovaným stúpaním zo sedla Príslop. a pokračujete hrebeňom sklaných útvarov s kasnymi vyhliadkami . Zostúpite do sedla Medzirozsutce, odtiaľ vyjdete na Malý Rozsutec a späť cez modrú a žltú prípadne zelenú značku.
 3. Najkomplexnejšou túrou je spojenie výstupu na Veľký ako aj Malý Rozsutec - t.j. ako v bode 3. po zostupe do sedla Medzirozsutce vyjsť na Malý Rozsutec a vrátiť sa po červenej do sedla Príslop.  Odtiaľ opäť poľnou - neznačkovanou cestou ku drevenici. Oporným bodom pre Vás bude zvonica okolo, ktorej musíte prejsť.  


  

5. Cieľ .    Jánošíkové diery - exponované úseky - prechod cez rebríky.

 • nástup ako v bode 2. So sedla Medzirozsutce pokračujete modrou cez Horné diery ku bufetu . Odtiaľ je možné absolvovať aj Nové Diery po žlteja späť k bufetu cez Dolne diery. Návrat dvoma cestami :
 1. buď späť cez Horné diery po modrej
 2. alebo po žltej do Štefanovej - rovinná prechádza pomedzi lúky odtiaľ po zelenej do sedla Medziholie a späť jednou z variant podľa bodu 1. Ide o časovo náročnú túru.
 • Alternaivou môže byť vyĺet autom , odporakovať pri Hotely Diery - možnosť občerstvania. Odtiaľ modrouznačkouprejsť Dolné diery, vrátiť sa späť k autu cez žltú - Nové diery.